جستجوی محصولات
سبد خرید
منوی بالا

Nano2

انواع نانوپودرها

انواع نانو پودرها (Nanopowders) و نانو ذرات (NanoParticles)

 

فلزی، غیر فلزی و آلیاژی با خلوص بالا، اشکال و ابعاد مختلف.

توضیحات محصول

 

 

پودر

انواع

ابعاد

خلوص (%)

نانو تیوب کربنی

(Carbon Nanotubes)

نانو تیوب کربنی تک جداره ای

Single-walled Carbon Nanotubes

SWCNTs

D: 2nm

L:Short tube 1-2µm

L:Long tube 5-20µm

۹۱<

نانو تیوب کربنی دو جداره ای

Double-walled Carbon Nanotubes

DWCNTs

D: 2-5 nm

L:Short tube 1-2µm

L:Long tube 5-20µm

۹۱<

نانو تیوب کربنی چند جداره ای

Multi-walled Carbon Nanotubes

MWCNTs

D: 10-30nm,30-60nm,60-100nm,

L:Short tube 1-2µm

L:Long tube 5-20µm

۹۹<

محصولات کربنی

(Carbon Products)

نانو هورن کربنی

Carbon Nanohorn

D: 2-5, 10-20, 80-100 nm

۹۹

گرافین

Graphene

Single Layer: D: 0.8-2 µm, Thickness: 0.6-1.2 nm, L: 0.8-2 µm

Multi Layer: D: 5-10 µm, Thickness: 1.5-3 nm, L: 5-10 µm

۹۹<

نانو صفحات گرافین

Graphene Nanoplatelets

Thickness: 8-12 nm, L: 5-10 µm

۹۹٫۹۵<

نانو پودر الماس

Nano Diamond Powder

D: <10, 30-50, 80-100 nm

۹۹

نانو پودر گرافیت

Graphite Nanopowder

D: 40-50, 80-100 nm and 1µm

۹۹٫۹۵

نانو پودر فولرن

Fullerene (C60) Nanopowder

D: 0.7 nm

۹۹٫۹۹۹

نانو وایرهای فلزی

(Metal Nanowires)

نانو وایر مس

Copper Nanowire: CuNW

D: 50-100, 100-150 or 200 nm and 1µm

L: >5 µm

۹۹<

نانو وایر نقره

Silver Nanowire: AgNW

D: <100 nm and L>10 µm

D: 30-200 nm and L: 10-100 µm

۹۹٫۹۹

نانو وایر طلا

Gold Nanowire: AuNW

D: <5 nm and L>1 µm

۹۹<

نانو وایر پالادیم

Palladium Nanowire: PdNW

D: <100 nm and L>20 µm

۹۹<

نانو وایر پلاتین

Platinum Nanowire: PdNW

D: <100 nm and L>20 µm

۹۹<

نانو وایر رادیوم

Rhodium Nanowires: RhNW

   

نانو وایر روتنیوم

Ruthenium Nanowires: RuNW

   

نانو وایر اوسمیوم

Osmium Nanowires: OsNW

   

نانو وایر ایریدیوم

Iridium Nanowires: IrNW

   

نانو وایر مس – نیکل

Copper-Nickel Nanowire: Cu-Ni NW

D: 200 nm and L>5 µm

۹۹<

(Ni15%)

نانو وایر اکسید روی

Zinc Oxide NanoWire: ZnONW

D: 20-30, <50, <100 nm and L<5 µm

۹۹٫۹۹

 

نانو ذرات عناصر

(Nano Element Particles)

نانو ذرات کره ای بیسموت

Bismuth (Bi) Nanoparticles

D: 80-100 nm

۹۹٫۵

نانو ذرات کره ای مس

Copper (Cu) Nanoparticles

D: 20, 40, 70, 100, 200, 800nm

D: 0.8, 1-2, 5-6, 10 µm

۹۹-۹۹٫۹۹

میکرو پودرهای مس

Micron Copper Powders

D: 0.8, 1-40, 1-10 µm

۹۹٫۵

نانو ذرات کبالت

Cobalt (Co) Nanoparticle

D: 20 nm, 1-3 µm

۹۹٫۹۹

نانو ذرات ایندیم

Indium (In) Nanoparticle

D: 50, 80, 120 nm

۹۹٫۹۹

نانو ذرات مولیبدن

Molybdenum (Mo) Nanoparticles

D: 40, 70, 100, 130 nm

۹۹٫۹۹

نانو ذرات/ نانو پودر نیکل

Nickel (Ni) Nanopowders/Nanoparticles

D: 20, 40, 70, 100 nm and 1-3 µm

۹۹٫۸

نانو ذرات نوبیوم

Niobium (Nb) Nanoparticle

D: 40-60, 60-80, 80-100 nm

۹۹٫۹۹

نانو ذرات طلا

Gold (Au) Nanoparticle

D: 20-30 nm

۹۹٫۹۵

نانو ذرات پلاتین

Platinum (Pt) Nanoparticle

D: 20-30 nm

۹۹٫۹۵

نانو ذرات پالادیوم

Palladium (Pd) Nanoparticle

D: 20-30 nm

۹۹٫۹۵

نانو ذرات رادیوم

Rhodium (Rh) Nanoparticle

D: 20-30 nm

۹۹٫۹۵

نانو ذرات روتنیوم

Ruthenium (Ru) Nanoparticle

D: 20-30 nm

۹۹٫۹۵

نانو ذرات فولاد ضد زنگ ۳۱۶L

Stainless Steel 316L Nanoparticle

D: 40, 70, 100, 130, 150 nm

۹۹٫۹

نانو ذرات فولاد ضد زنگ ۴۳۰

Stainless Steel 430 Nanoparticle

D: 70 nm

۹۹٫۹

نانو ذرات تنگستن

Tungsten (W) Nanoparticle

D: 40, 70, 100, 150 nm

۹۹٫۹

نانو پودر تانتالوم

Tantalum (Ta) Nanopowder

D: 40, 70, 100 nm

۹۹٫۹

نانو پودر قلع

Tin (Sn) Nanopowder

D: 70, 100, 130 nm

۹۹٫۹

پودر زیرکونیوم

Zirconium (Zr) Powder

D: 1-3, 4-6 µm

۹۹٫۵

نانو ذرات ژرمانیوم

Germanium (Ge) Nanoparticle

   

نانو ذرات سیلسیوم

Silicon (Si) Nanoparticle

D: 30-50, 100, 200 nm

۹۹ and 99.9

نانو پودر بور

Boron (B) Nanopowder

D: 80-100 nm and 1-2 µm

۹۹-۹۹٫۹۹۹

نانو پودرهای نقره

(Silver Nanopowders)

پودر با واکنش پذیری بالا و نقطه ذوب پایین

پودر با خاصیت آنتی باکتریایی

پودرهای کره ای و ورقه ای شکل

نقره پوشش داده شده با PVP

مس پوشش داده شده با نقره

D: 20, 30-50, 50-80 nm

۹۹٫۹۹

 

نانو ذرات آلیاژهای فلزی

(Metal Alloy Nanoparticle)

نانو پودر آلیاژ فرو نیکل

Ferronickel (Fe-Ni) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Fe:Ni=5:5/2:8

نانو پودر قلع مس

Tin Copper (Sn-Cu) Alloy

D: 20, 40, 70, 100, 200, 800nm

D: 0.8, 1-2, 5-6, 10 µm

۹۹٫۹

Sn:Cu=9:1/1:9/92:8

نانو پودر آلیاژ نیکل کروم

Nickel Chrome (Ni-Cr) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Ni:Cr=8:2

نانو پودر آلیاژ مس روی

Copper Zinc (Cu-Zn) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Cu:Zn=6:4/5:5/65:35

نانو پودر آلیاژ نیکل تیتانیوم

Nickel Titanium (Ni-Ti) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Ni:Ti=5:5

نانو پودر آلیاژ آهن نیکل کبالت

Iron Nickel Cobalt (Fe-Ni-Co) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Fe:Ni:Co=55:28:17

نانو پودر آهن کروم کبالت

Iron Chrome Cobalt (Fe-Ni-Co) Alloy

D: 70 nm

۹۹٫۹

Fe:Cr:Co=64:25:11

کاربید تنگستن

Tungsten Carbide (WC)

نانو پودر کاربید تنگستن

Tungsten Carbide (WC) Nanopowder

D: 80-100 nm and 1 µm

۹۹٫۹ and 99.95

نانو ذرات/ نانو پودر کاربید تنگستن کبالت

Tungsten Carbide Cobalt (WC-Co) Nanopowders/Nanoparticles

D: 60 nm

۹۹٫۹

کاربید سیلیکون

Silicon Carbide (SIC)

ویسکر/ نانو وایر/ فیبر بتا کاربید سیلیکون

Beta Silicon Carbide Whisker/Nanowire/Fiber

D: 0.1-2.5 µm

L/D: ≥ ۲۰

L: 50-500 µm

۹۹

نانو پودرهای بتا کاربید سیلیکون

Beta Silicon Carbide Nanopowders

D: 40- 50, 60, 80-100, 500, 1000 nm

and 0.5, 1-2, 5, 7, 10, 15 µm

۹۹

 

نانو ذرات نیتریدی

Nitrides         Nanoparticles

نانو پودر نیترید آلومینیوم

Aluminum Nitride (AlN) Nanopowder

Hexagonal: D: 40, 70 nm

Amorphous: 1-2, 5-10 µm

Hexagonal: 99.5 and 99.9

Amorphous: 99, 99.5

پودر نیترید بور

Boron Nitride (BN) Nanopowder

Hexagonal: D: 80-100 nm

and 0.8, 1, 5 ≥ µm

۹۹-۹۹٫۹

پودر نیترید سیلیکون

Silicon Nitride (Si3N4) Powder

Alpha: D: 0.3-0.5, 0.6-0.8, 0.8-1, 2µm

and Beta: D: 2 µm

۹۹٫۹-۹۹٫۹۹

نانو پودر نیترید تیتانیوم

Titanium Nitride(TiN) Nanopowder

D: 30-50 nm and 1-3 µm

۹۹٫۵

نانو ذرات اکسیدی

(Oxides Nanoparticles)

نانو پودر دی اکسید سیلسیوم

Silicon Dioxide: SiO2

D: 10-20, 20-30 nm

۹۹٫۸

نانو پودر اکسید آلومینیوم

Aluminum Oxide: Al2O3

alpha: Spherical: D: 80-100 nm

gama: Needle: D: 20-30 nm

۹۹٫۹۹

نانو پودر اکسید مس

Copper Oxide: CuO

D: 80-100 nm

۹۹٫۹

نانو پودر اکسید آهن یا فروس فریک

Ferroferric Oxide: Fe3O4

D: 80 nm

۹۹٫۸

نانو پودر اکسید آهن یا فریک

Ferric Oxide: Fe2O3

D: 20-30, 80-100 nm

۹۹٫۸ and 99.9

نانو پودر اکسید منیزیم

Magnesium Oxide: MgO

D: 20-30 nm and 0.5-1 µm

۹۹٫۹

نانو پودر اکسید نیکل

Nickel Oxide: NiO

D: 20-30 nm

۹۹٫۶

نانو پودر اکسید قلع

Tin Oxide: SnO2

D: 20 nm

۹۹٫۹۹

نانو پودر اکسید تیتانیوم

Titanium Dioxide: TiO2

Anatase: D: 10 nm 

Anatase and Rutile: D: 30-50 nm 

۹۹٫۹

نانو پودر اکسید تنگستن (زرد، آبی، ارغوانی)

Tungsten Oxide: WO3

D: 50 nm

۹۹٫۹

نانو پودر اکسید زیرکونیوم

Zirconium Oixde: ZrO2

Tetragonal and Cubic: D: 70-80 nm

Monoclinic: D: 60-80 nm and 0.3-0.5, 1-2, 3-5 µm

ZrO2-3Y(Tetragonal): 94.7

ZrO2-5Y (Tetragonal): 91.5

ZrO2-8Y (Cubic): 86.5

Monocline: 99.9-99.99

نانو پودر اکسید ایتریوم

Yttrium Oxide: Y2O3

D: 20-30, 80-100 nm

۹۹٫۵

نانو پودر اکسید روی

Zinc Oxide: ZnO

D: 20-30, 30-50 nm

۹۹٫۸

نانو ذرات روی دوپ شده با اکسید آلومینیوم

Zinc Oxide Doped with Aluminum Oxide :AZO

D: 30 nm

۹۹٫۹<

ZnO: Al2O3=99:1

نانو پودر اکسید ایندیوم قلع

Indium Tin Oxide: ITO

D: 50 nm

۹۹٫۹۹

نانو پودر اکسید قلع دوپ شده با آنتیموان

Antimony Doped Tin Oxide: ATO

D: <10, 20-40, 80-100 nm

۹۹٫۹

SnO2:Sb2O3=90:10

نانو پودر اکسید ایندیوم

Indium Oxide: In2O3

D: 50 nm

۹۹٫۹۹

نانو پودر تری اکسید آنتیموان

Antimony Trioxide: Sb2O3

D: 20-30 nm

۹۹٫۵

نانو پودر اکسید بیسموت

Bismuth Oxide: Bi2O3

D: 20-30 nm

۹۹٫۵

سایر ترکیبات

پودر دی بورید تیتانیوم

Titanium Diboride (TiB2) Powder

D: 3-8 µm

۹۹٫۹

نانو پودر تری فلورید لانتانیوم

Lanthanum Trifluoride (LaF3) Nanopowder

D: 40 nm

۹۰

پودر هیدرید زیرکونیوم

Zirconium Hydride (ZrH2) Powder

D: 1-3 µm and > 3 µm

۹۹٫۳-۹۹٫۵

پودر هیدرید تیتانیوم

Titanium Hydride (TiH2) Powder

D: 1-3 µm and > 3 µm

۹۹٫۳-۹۹٫۵

نانو پودر کاربید تیتانیوم

Titanium Carbide (TiC) Nanopowder

D: 40-60 nm, 1-3 µm

۹۹-۹۹٫۵

 

 

دیدگاه‌ها

 1. :

  با سلام جهت انجام یک پژوهش نیاز به نانو SiC به مقدار ۲۰۰ گرم می باشد. لطفا در صورت تولید یا موجودی از شرکت های دیگر لطفا اعلام قیمت فرمایید.
  با تشکر : رنجکش زاده

  • :

   سلام.
   لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تماس بگیرید. ۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۶۲

دیدگاه خود را بنویسید


در حال بارگذاری